Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedliczu

Trwa kolejna inwestycja związana z  infrastrukturą drogową w Gminie Jedlicze. Przebudowie poddany został łącznik ul. Armii Krajowej z ul. Krasińskiego. Zadanie o nazwie “Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2516/2 i 2515/1 w m. Jedlicze  I i II etap” ukończone ma zostać do 12.08.2016 roku. Zakres prac obejmie m.in.: roboty związane z wykonaniem podbudowy, ułożenie kruszywa naturalnego oraz kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej, ułożenie krawężnika, modernizację odwodnienia drogi.

Długość nowego odcinka drogi wyniesie ponad 300 metrów. Budżet tego zadania to: 203 421,75 zł.

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji na dzień 26.07.2016 r.