Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Nowa droga w Podniebylu

Na drodze gminnej nr G114711R w Podniebylu pojawiła się nowa nawierzchnia mineralno –bitumiczna. Zakres prac na odcinku blisko 250 metrów objął między innymi roboty ziemne polegające na oczyszczeniu przyległego do drogi rowu odwadniającego, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, profilowanie  i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wartość inwestycji: 74 796,30 zł.

Tak wyglądała droga przed położeniem nowej nawierzchni