Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Przebudowa drogi nr G114688R w Potoku

Przebudowie poddana została droga gminna nr G114688R w miejscowości Potok. W ramach prac na blisko 400 metrowym odcinku wykonano:
- prace związane z oczyszczeniem i profilowaniem dna i skarp rowu,
- stabilizacja cementem istniejącej podbudowy do wartości wytrzymałości na ściskanie  2.5 MPa,
- ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni mineralno - bitumicznej,
- utwardzenie pobocza z kruszyw łamanych,
- powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni  pobocza drogi emulsją asfaltową z grysem kamiennym.
Koszt inwestycji: 147 789,91 zł.