Czwartek 28 stycznia 2021
imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Nowa nawierzchnia na łączniku ul. Armii Krajowej z ul. Krasińskiego

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2516/2 i 2515/1 w Jedliczu.  Po ułożeniu nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej mieszkańcy mogą korzystać z odcinka, który połączył ul. Armii Krajowej z ul. Krasińskiego.

Zakres prac objął m.in.:
- korytowanie,
- ułożenie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych,
- ułożenie krawężników,
- modernizację systemu odwodnienia drogi,
- ułożenie warstwy nawierzchni mineralno - bitumicznej.

Długość nowego odcinka jezdni to ponad 300 metrów. Budżet tego zadania wyniósł: 203 421,75 zł.

W trakcie prac

Przed inwestycją