Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

DDOM w Żarnowcu. Trwają ostatnie prace.

Dobiegają końca prace przy budowie  Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu.
Placówka medyczna, której celem będzie udostępnienie alternatywnej formy opieki nad osobami po przebytej hospitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 65 roku życia będzie oferować nieodpłatnie:

  1. Trzymiesięczną opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesu usprawniania,
  2. Codzienną rehabilitację pod nadzorem wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego,
  3. Wyżywienie,
  4. Wsparcie dodatkowe w ramach terapii zajęciowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie www.zozjedlicze.pl oraz placówkach SPG ZOZ w Jedliczu, Moderówce, Jaszczwi i Potoku.

Tak wyglądały pomieszczenia Domu Ludowego w Żarnowcu przed inwestycją.