Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Mieszkańcy naszej gminy - pierwsi pacjenci ośrodka - Pani Henryka Fara i Pan Adolf Zajchowski

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się 8 października br. Uświetnili je swoją obecnością m. in. Ks. Marek Cecuła Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Żarnowcu, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu, a wśród nich sołtys Żarnowca Jan Krajewski, pracownicy SPG ZOZ w Jedliczu, Starosta Krośnieński Jan Juszczak. Honorowymi gośćmi z Ukrainy byli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady w Samborze Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak.

Wręczenie fotografii autorstwa Ryszarda Zagórskiego - jako upominku dla Koordynatora DDOM Pani Teresy Jurczak

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik na wstępie powitała przybyłych, przybliżając historię niezwykłych miejsc położonych w Żarnowcu tj. Dworku Marii Konopnickiej i Szkoły Ludowej. Następnie podkreśliła pracę i zaangażowanie wielu osób, dzięki którym zrealizowany został projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. Na zadanie dotyczące stworzenia dziennych domów opieki medycznej wpłynęło z całej Polski 148 projektów i wśród wybranych do dofinansowania - na drugim miejscu znalazł się projekt z Gminy Jedlicze. Umowa została podpisana 16 czerwca 2016 r. Dzienny Dom Opieki Medycznej powstał w dotychczas niezagospodarowanych pomieszczeniach Domu Ludowego w Żarnowcu. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 969 998,75 zł, co stanowi 97% całkowitego kosztu utrzymania funkcjonowania DDOM przez okres projektu, tj. półtora roku.

Poseł Piotr Babinetz odbiera podziękowania dla Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

Pani Burmistrz wraz z koordynatorem DDOM Panią Teresą Jurczak wyraziły wdzięczność wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do powstania tego wspaniałego miejsca, przekazując oficjalne podziękowania dla Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia Agnieszki Kister, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Owsiany, Pani Anny Lubaś – autora wniosku, Pana inż. Roberta Czecha i Pani Barbary Korzeniowskiej – Sekretarza Urzędu Gminy w Jedliczu.

Pani Anna Lubaś - autor wniosku o dofinansowanie

Podziękowania dla Pana Roberta Czecha - inżyniera projektu

„Dziękujemy za wsparcie udzielone przy realizacji projektu utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Miejsce to – stanowiące owoc wspólnej pracy wielu osób – będzie służyć potrzebującym mieszkańcom zarówno Gminy Jedlicze, jak i gmin sąsiednich z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, pomagając im w odzyskaniu sprawności i powrocie do zdrowia. Zaangażowanie w tę szczytną inicjatywę świadczy o wielkim sercu i empatii, za co niniejszym wyrażamy szacunek i uznanie” – powiedziała Pani Burmistrz.

Ks. Proboszcz Marek Cecuła w trakcie modlitwy - poświęcenie Domu Opieki

Ksiądz proboszcz Marek Cecuła poświęcił Dom Opieki. Wzruszającym momentem było wystąpienie pierwszych pacjentów tj. Pani Henryki Fary i Pana Adolfa Zajchowskiego, którzy podkreślili ogromną pracę i serce personelu Domu Opieki.

Po części oficjalnej gości zaproszono do sali domu ludowego, gdzie czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez Panie z Rady Sołeckiej, które w ten sposób również chciały wyrazić wdzięczność mieszkańców Żarnowca za utworzenie tak wartościowego dla osób potrzebujących ośrodka.

Burmistrz Jolanta Urbanik, Koordynator DDOM Teresa Jurczak oraz delegacja rejonu samborskiego

Stan pomieszczeń z czerwca 2016 r.

Stan pomieszczeń z października 2016 r.