Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie w 2017 r."

Termin zgłaszania kandydatów mija z dniem 14 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00.

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: