Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Informacja Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Słownik: