Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Wspieramy czytelnictwo

Gmina Jedlicze uzyskała 23.360,00 zł dofinansowania - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - na powiększenie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Na poszczególne szkoły objęte programem przypadają następujące kwoty dotacji:

- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu – kwota 4.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Piotrówce – kwota 2.400,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Długiem – kwota 1.600,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Dobieszynie – kwota 4.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu – kwota 2.480,00 zł,

- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jaszczwi – kwota 4.000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Potoku – kwota 2.400,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Moderówce – kwota 2.480,00 zł.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Sporządziła

Katarzyna Jamrozy

ZEASiP w Jedliczu

Słownik: