Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Bezpieczne dziecko w szkole, w domu, na drodze

W Szkole Filialnej w Podniebylu w ramach programu edukacyjno – wychowawczego ,,Bezpieczne dziecko w szkole, w domu, na drodze”, podjęto działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa wśród uczniów i ich rodziców. Pogadanki, prelekcje, konkursy, gry, ćwiczenia ewakuacyjne, spotkania z przedstawicielami służb mundurowych miały na celu ukazanie sytuacji zagrażających życiu, kształcenie właściwych postaw wobec niebezpieczeństwa i zachowań ratujących życie. Odbyły się spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Rzeszowa i Państwowej Straży Pożarnej z Krosna. Inspektorzy na podstawie filmu edukacyjnego ,,Przygoda z Krokodylkiem Tirkiem zapoznali dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa na drodze, konieczności noszenia odblasków, nakreślili do sytuacji i zabaw zagrażających życiu. Uczniowie brali czynny udział w ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy. Strażacy przedstawili prezentację multimedialną ,,Stop pożarom traw” oraz ,,Czad i ogień – obudź czujność”. Odbył się pokaz i działanie sprzętu strażackiego. W zadania wychowawczo – edukacyjne włączyła się pani Jolanta Woźniak – radna wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z Rzeszowa, dzięki którym uczniowie otrzymali kamizelki i elementy odblaskowe, które zapewnią lepszą ich widoczność na drodze i bezpieczny wypoczynek.

Pani Jolancie Woźniak – Radnej Gminy Jedlicze oraz panu Dawidowi Kmiecikowi z Biura Zarządzania Kryzysowego -  dziękuję za zaangażowanie  w realizację zadań związanych z bezpieczeństwem naszych uczniów.  

Lidia Biedroń