Wtorek 22 maja 2018
imieniny: Emila, Neleny, Romy

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP Dniem Samorządu Terytorialnego. Data ta, związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi demokratycznymi wyborami do samorządu terytorialnego.

To właśnie z tej okazji 28 maja 2017 r., w piękne niedzielne popołudnie,  Sala Widowiskowa Orlen Południe w Jedliczu wypełniła się gośćmi, wśród których nie mogło zabraknąć ludzi związanych z kształtowaniem się samorządu terytorialnego Gminy Jedlicze. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik.

O oprawę artystyczną zadbali laureaci Gminnego Przeglądu Artystycznego Pegaz ze Szkoły Podstawowej w Piotrówce oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaszczwi, prezentując barwne układy, na które żywiołowo reagowali zebrani goście. Uczniowie ogniska muzycznego działającego przy GOK w Jedliczu oraz słuchacze Prywatnej Szkoły Wokalno Aktorskiej Marka Wiatra zabrali wszystkich w podróż po znanych utworach muzycznych.

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny: „Barwy Wiosny w Gminie Jedlicze”. Młodzi pasjonaci fotografii wypełnili scenę odbierając wyróżnienia oraz symboliczne upominki, które zostały przewidziane dla każdego z uczestników konkursu.

W dalszej części spotkania, które przebiegało w serdecznej atmosferze uhonorowano szczególnie zasłużonych samorządowców Gminy Jedlicze. Wyróżnienia z rąk Burmistrza Jolanty Urbanik odebrali: Anna Warchoł, Helena Biernacka, Józef Michalski.

Podczas spotkania z okazji  Dnia Samorządowca zostały wręczone nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze w Dziedzinie Kultury. Nagrody zdobyli: Maria Stefanik, Elżbieta Kochańska, Maria Wojdyła.

Sylwetki osób wyróżnionych i nagrodzonych:

Zasłużeni samorządowcy Gminy Jedlicze:

Anna Warchoł - mieszkanka miejscowości Długie. Zaangażowana we wszystkie przedsięwzięcia społeczne swojej miejscowości, czego koronnym przykładem była budowa Domu Ludowego. Trzeba podkreślić, że inwestycja ta przypadła na wyjątkowo trudne czasy i realizacja tego przedsięwzięcia wymagała niezwykłego wysiłku. Była też inicjatorką i animatorką wielu przedsięwzięć promujących kulturę ludową na terenie Gminy Jedlicze. Z jej inicjatywy została założona Grupa Obrzędowa „Dłużanki”, która aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy Jedlicze (dożynki, spotkania świąteczne, imprezy integrujące miejscową społeczność) przypominając staropolskie obrzędy i zwyczaje. Pani Anna należy również do prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Długiem. W latach 1984-1990 oraz 1994-2005 pełniła funkcję sołtysa miejscowości Długie. Dzięki niej organizowane były m. in.  spotkania seniorów, czy tzw. zapusty.  Z jej inicjatywy odnowiono także kapliczkę w Długiem.

Helena Biernacka - rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Jedliczu w 1979 r. na stanowisku referenta ds. planowania i statystyki. Ukończyła Policealne Studium Finansowe o specjalności finanse i rachunkowość. W trakcie pracy doskonaliła swoje umiejętności zawodowe. Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie księgowości i budżetu oraz rozliczania projektów unijnych. Od roku 1990 zajmowała stanowisko inspektora w Referacie Księgowości i Budżetu. W latach 2002-2006 pełniła obowiązki Kierownika Referatu Księgowości i Realizacji Budżetu. Na przestrzeni lat pracy poznała i prowadziła zadania dotyczące finansów gminy, sprawozdawczości, przygotowania i realizacji budżetu. Jest specjalistą od ewidencji księgowej wydatków i dochodów. Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Jedliczu 28 stycznia 2016 roku została powołana na funkcję Skarbnika Gminy Jedlicze, którą pełni do dnia dzisiejszego.

Józef Michalski - to człowiek instytucja w swojej miejscowości.  Zaangażowany we wszystkie przedsięwzięcia społeczne Dobieszyna. Wymienimy tylko te ważniejsze: Budowa kościoła, wodociągów, kanalizacji sanitarnej. Był sołtysem, a później radnym Rady Miejskiej i to aż przez 4 kadencje. W trakcie tych 16 lat był niezwykle aktywnym radnym i przewodniczył kolejno niemal wszystkim komisjom Rady Miejskiej.

Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze w Dziedzinie Kultury:

Maria Stefanik - Pani Maria Stefanik pochodzi z Jedlicza, a od 2004 roku mieszka w Żarnowcu. Wiersze publikuje od 2008 roku, zyskując uznanie czytelników. Za swoją poetycką twórczość otrzymała ponad 20 wyróżnień i nagród w konkursach różnego szczebla. Obecnie pracuje nad wydaniem dwóch tomików: jeden o tematyce religijnej, drugi – regionalnej, promującej Gminę Jedlicze. Premiera jednego z nich będzie miała miejsce już 9 czerwca.

Elżbieta Kochańska - mieszkanka Gminy Jedlicze. Od 37 lat zawodowo związana z Gminną Biblioteką Publiczną w Jedliczu. Od 2000 roku pełni funkcję dyrektora tej placówki. Realizuje wiele projektów propagujących czytelnictwo wśród lokalnej społeczności – skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i do dorosłych. Najmłodsi  licznie biorą udział  w spotkaniach autorskich, konkursach literackich i plastycznych, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach z książką. Dorośli chętnie zjawiają się na spotkaniach z autorami książek, podróżnikami, fotografami, ludźmi nauki. W bieżącym roku zorganizowała m. in. prezentację prof. Marka Michalika pt. „Wulkany i człowiek”, prezentację fotografii „Z podróży przez życie” Wojciecha Zakrzewskiego, czy „Cmentarze mówią wiele o przeszłości” - wspomnienia Romana Frodyma – przewodnika beskidzkiego i dokumentalisty.

Maria Wojdyła - mieszkanka Jedlicza, od 1978 roku Przewodnicząca Ligi Kobiet w Jedliczu. W 2008 roku założyła Miejskie Koło Kobiet, którego przewodniczącą jest do dzisiaj. Koło pod przewodnictwem Pani Marii prężnie działa, promując wśród lokalnej społeczności istotne wartości. Uczestniczy w kiermaszach, dożynkach, obchodach rocznic państwowych i kościelnych. Trzykrotnie była inicjatorką spotkania z Amazonkami. Z jej inicjatywy co roku w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II Koło udaje się pod Jego pomnik w Krośnie, by oddać pamięć i hołd Papieżowi Polakowi. Działalność Pani Marii przyczynia się do integrowania społeczeństwa m. in. za pośrednictwem organizowania różnorodnych wycieczek, imprez takich jak: Dzień Kobiet, Matki, Babci, Andrzejki, czy Spotkania Noworoczne, udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i konkursach m.in. „Kulinarne potyczki”, Konkurs na najlepsze koło Województwa Podkarpackiego”.

Dzień Samorządu Terytorialnego to także okazja do tego, aby przypomnieć wszystkich zaangażowanych w rozwój naszej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Jedlicze. Od pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego skład Rady Miejskiej prezentował się następująco:

1990-1994 
Domańska Anna, Dubiel Stanisława, Gierlicki Piotr, Ginalski Zygmunt, Gruszkoś Józef, Chandocha Grzegorz, Jerzyk Zygmuny, Juszczak Jan, Krajewski Jan, Kudroń Józef, Michalski Józef, Ostrowski Andrzej, Paczosa Gabriel, Perłowski Józef, Pec Kazimierz, Pikuła Leon, Pilat Gerard, Rozmus Tadeusz, Szafran Grzegorz, Sarnecka Grażyna, Sitek Jerzy, Szymański Marian, Trybus Jan, Trybus Henryk, Urbanik Mieczysław, Wieczorek Tadeusz.

1994-1998
Bugiel Władysława, Franus Zofia, Gajda Wiesław, Gierlicki Piotr, Gruszkoś Józef, Jerzyk Zygmunt, Juszczak Jan, Kłosowicz Stanisław, Krajewski Jan, Lubaś Kazimierz, Makuch Bolesław, Michalski Józef, Mróz Adam, Nagnajewicz Mieczysław, Pec Kazimierz, Pilat Janusz, Przybyła Marian, Sitek Jerzy, Such Andrzej, Suski Zbigniew, Trybus Jan, Wilusz Henryk.

1998-2002
Bożek Lesław, Dobrowolski Zenon, Futyra Apolonia, Giemza Mariusz, Gruszkoś Józef, Jastrząb Antoni, Jerzyk Zygmunt, Kłosowicz Stanisław, Kocur Marek, Krajewski Jan, Kudroń Józef, Kusiak Zofia, Kusiak Jan, Kupka Ryszard, Leśniak Tadeusz, Marć Krystyna, Michalski Józef, Misygar Leon, Pikuła Leon, Potykanowicz Agata, Sanocki Zbigniew, Trybus Jan, Woźniak Jolanta, Wygoda Grzegorz.

2002-2006
Chochołek Stanisław, Dobrowolski Zenon, Dusza Zbigniew, Futyra Apolonia, Gawron Ryszard, Jabłoński Tadeusz, Kędra Tadeusz, Kłosowicz Stanisław, Krawczyk Piotr, Leśniak Tadeusz, Marć Krystyna, Michalski Józef, Waśko Piotr, Woźniak Piotr, Urbanik Jolanta.

2006-2010
Bożek Adrian, Brzostek Bogumiła, Dziura Ryszard, Kędra Tadeusz, Kłosowicz Stanisław, Krawczyk Piotr, Leśniak Tadeusz, Maciejowski Marek, Marć Krystyna, Młocek Jacek, Ruszel Urszula, Stasz Anna, Urban Renata, Waśko Piotr, Woźniak Jolanta.

2010-2014
Bożek Adrian, Chochołek Stanisław, Dziura Ryszard, Gawron Ryszard, Kędra Tadeusz, Kopeć Roman, Krawczyk Piotr, Krzysztyniak Teresa, Leśniak Tadeusz, Maciejowski Marek, Marć Krystyna, Młocek Jacek, Ochała Krzysztof, Tucki Józef, Woźniak Piotr.

Słownik: