Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Zakończono I etap prac przy przebudowie budynku Zespołu Szkół w Moderówce

Dobiegły końca prace przy I etapie przebudowy budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. Wartość prac wyniosła 517 465, 70 zł.

Budowa sali jest realizowana w ramach wspólnego zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu”. Uczniowie szkoły w Jedliczu korzystają już z profesjonalnie przygotowanej pracowni z dygestorium, służącym do prowadzenia prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi. Wartość prac razem z wyposażeniem wyniosła: 45 777, 91 zł. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. 

Wartość całego projektu: 1 661 243, 29 zł.
Wartość dofinansowania: 969 252 32 zł.