Środa 12 grudnia 2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Eko – tydzień w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu

W  dniach  od 29 maja do 3 czerwca 2017r. w Gimnazjum w Jedliczu realizowano projekt „Eko – tydzień” pod hasłem:  „Myślę eko – logicznie”, we współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych S.A. - Jedlicze, które wspiera ekologiczne przedsięwzięcia szkół. W związku z tym podjęto wiele działań, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna, a tematyka ekologiczna stała się motywem przewodnim na wszystkich przedmiotach.

Na lekcjach j. polskiego uczniowie redagowali rozprawkę na temat: Czy warto dbać o środowisko? Naturalnie! oraz odnajdowali myśli ekologiczne w „Kwiatkach św. Franciszka”. Życiorys świętego z Asyżu – patrona ekologii stał się inspiracją do rozważań podczas lekcji religii. Na historii podjęto próby przeanalizowania najdawniejszych form ochrony Puszczy Białowieskiej oraz poddano analizie temat „Archeologia – nauka o śmieciach”. Globalne zagrożenia atmosfery omawiane były na zajęciach fizyki i chemii, podczas których wdrażano innowacyjne metody ekologicznych gier dydaktycznych rozwijających myślenie przyczynowo- skutkowe u uczniów; i tak na fizyce tematem wiodącym był „Efekt cieplarniany i jego skutki”, natomiast na chemii „Kwaśne deszcze i dziura ozonowa”. Z kolei podczas lekcji geografii dominującym zagadnieniem okazały się formy ochrony przyrody w Polsce, a lekcje biologii realizowano w formie dydaktycznych gier i zabaw. Tematyka zagrożeń występujących w środowisku poruszana była również na lekcjach j. niemieckiego i angielskiego – uczniowie poznawali słownictwo z zakresu ekologii, analizując teksty piosenek, opowiadań, wierszy… Nawet podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie uczniowie w formie prezentacji multimedialnych przedstawiali organizacje ekologiczne w Polsce, z kolei na lekcjach techniki podjęty został temat ekologicznych samochodów przyjaznych dla środowiska. Wychowawcy również zaangażowali się w „Eko – tydzień” i podczas zajęć rozważali działania ekologiczne podejmowane na terenie naszego województwa. Wszyscy gimnazjaliści obejrzeli filmy o podkarpackich rezerwatach przyrody i lasach Podkarpacia.

Ponadto w ramach wdrażania „myślenia eko – logicznego” przygotowano i przeprowadzono wycieczki: klasa III gimnazjum wyruszyła na poszukiwanie drzew pomnikowych w najbliższej okolicy. Uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i zgodnie z instrukcjami nauczyciela dokonywali ich pomiarów, kwalifikując do grupy drzew pomnikowych. Klasa II odbyła wycieczkę do zakładowej oczyszczalni ścieków ORLEN Południe S.A. w celu poznania procesu oczyszczania ścieków, podczas której podkreślano wpływ człowieka na stopień zanieczyszczenia środowiska i konieczność oszczędzania wody. Klasa I natomiast oznaczała pospolite gatunki roślin i oceniała ich zagęszczenie w czasie wycieczki „Rośliny najbliższej okolicy”. Dla wszystkich chętnych zostały też zorganizowane zajęcia w terenie o charakterze zajęć warsztatowych pod nazwą „Szkolny monitoring gleby i powietrza”, w czasie których uczniowie badali zawartość ozonu w powietrzu i odczyn gleby.  

W końcowej fazie projektu nie obyło się bez sprawdzenia wiedzy ekologicznej, co nastąpiło w formie szkolnego konkursu. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, gdyż do zmagań konkursowych przystąpiło 38 gimnazjalistów. Tematyka obejmowała historię ekologii, wiedzę o zanieczyszczeniach i ochronie środowiska naturalnego. Odbył się również konkurs plastyczny „Nasze zdrowie zyska na ochronie środowiska”. Zadaniem uczestników było stworzenie plakatów na temat ochrony powietrza, gleby i wody. Gimnazjaliści wykazali się w tym obszarze dużą kreatywnością, tworząc pomysłowe hasła i symbole promujące ekologię.

Podsumowanie podjętych działań odbyło się podczas VIII Pikniku Rodzinnego zorganizowanego 3 czerwca przy ZSP w Jedliczu. Efekty realizacji projektu zaprezentowano na przygotowanym stoisku ekologicznym. Dla wszystkich zainteresowanych gości przygotowano dydaktyczne gry promujące wśród miejscowej społeczności świadomość ekologiczną.

W nagrodę za ciekawie przeprowadzone przedsięwzięcie ekologiczne liderzy projektu, czyli nauczyciele, którzy czuwali nad przebiegiem i organizacją poszczególnych działań, otrzymali do szkolnych pracowni nowe laptopy ufundowane przez Konsorcjum Olejów Przepracowanych S.A. – Jedlicze.

ZSP Jedlicze