Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Przebudowa drogi w Jedliczu

Trwa przebudowa drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Zakres prac na odcinku 56 metrów obejmie m.in:
- stabilizację istniejącej podbudowy, 
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, 
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej 
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy tłuczniem łamanym 
- roboty ziemne - umocnienie pobocza i humusowanie.

Wartość inwestycji: 44 876,70 zł.