Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Mieszkańcy mówią NIE spalarni

Otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami” odbyła się  11 sierpnia br. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem o czym świadczy liczba przybyłych uczestników.

"W związku  z tym, że planowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy tak ważnej kwestii, która oddziałuje na środowisko, w którym przecież mieszkamy -  to zależało mi na tym, aby informacja zarówno o toczącym się postępowaniu jak i o rozprawie, w której może uczestniczyć społeczność dotarła do największej liczby osób" - mówi Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik.

W czasie rozprawy, każdy z przybyłych mieszkańców miał prawo do zabrania głosu w dyskusji. Na pytania dotyczące rozbudowy i przebudowy instalacji termicznej odpowiadał Józef Mokrzycki Prezes Zarządu MO-BRUK S.A., która jest właścicielem spółki Raf-Ekologia w Jedliczu. Mieszkańcy w toczącej się dyskusji nie kryli głosów krytycznych przeciwko planowanej inwestycji. Rozprawę poprzedziły protesty przeciwko funkcjonowaniu oraz rozbudowie spalarni.

Rozprawa była jednym z elementów w procedurze poprzedzającej wydawanie decyzji środowiskowej.

Słownik: