Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Remont drogi w Moderówce

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej nr G 114655R w miejscowości Moderówka. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 478 160,00 zł.

Gmina Jedlicze na realizację inwestycji uzyskała 50% dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, co stanowi kwotę 239 080,00 zł. Jest to największe w tym roku zadanie z zakresu infrastruktury drogowej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej o łącznej grubości 10 cm: warstwa profilowa - 2 cm, warstwa wiążąca - 4 cm, warstwa ścieralna - 4 cm. Długość remontowanej nawierzchni wynosi 1310 m, szerokość nawierzchni to 4 m;
  • regulacja studzienek;
  • wyrównanie i utwardzenie poboczy po obu stronach drogi kruszywem łamanym wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem kamiennym;
  • poprawa stanu rowów poprzez oczyszczenie;
  • oczyszczenie przepustów pod zjazdami.

Umowny termin realizacji zadania: 21.10.2017r.

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie