Środa 12 grudnia 2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Dotacja dla Gminy Jedlicze z programu "Aktywna Tablica"

W roku 2017 rozpoczęła się realizacja nowego rządowego programu „Aktywna Tablica”. Jego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach Programu można zakupić do szkół podstawowych takie pomoce dydaktyczne, jak: tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe.

Gmina Jedlicze wystąpiła do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie w ramach programu wsparcia finansowego w roku 2017 dla 7 szkół podstawowych: w Jedliczu, Piotrówce, Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku, Moderówce i Żarnowcu, w łącznej wysokości 96.600,00 zł. Całkowita wartość zadania z uwzględnieniem wymaganego wkładu własnego Gminy (20% kosztów realizacji zadania tj. 24.150,00 zł) wyniesie 120.750,00 zł.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego wszystkie szkoły z Gminy Jedlicze, które ubiegały się o dofinansowanie, dostały je we wnioskowanej wysokości. Szkoły Podstawowe w Piotrówce, Dobieszynie, Jaszczwi, Potoku, Moderówce i Żarnowcu otrzymają dotacje w wysokości 14.000,00 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Jedliczu dotację w wysokości 12.600,00 zł.

Katarzyna Jamrozy
ZEASiP w Jedliczu