Niedziela 21 stycznia 2018
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Przedłużenie terminu wydania decyzji środowiskowej dla RAF-EKOLOGII

Informujemy, iż w związku z oczekiwaniem na uzgodnienia organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, sprawa objęta wnioskiem RAF – Ekologii Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami” zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

Słownik: