Czwartek 26 kwietnia 2018
imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

Przedłużenie terminu wydania decyzji środowiskowej dla RAF-EKOLOGII

Informujemy, że sprawa objęta wnioskiem RAF Ekologii Sp. z o. o.  „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami” zostanie załatwiona w terminie do dnia 30 maja 2018 r.

Treść informacji - PDF

Słownik: