Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przedłużenie terminu wydania decyzji środowiskowej dla RAF-EKOLOGII

Obwieszczenie Burmistrza Gminy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oodziaływania na środowisko.

Treść informacji - PDF

Informujemy, że sprawa objęta wnioskiem RAF Ekologii Sp. z o. o. „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami” zostanie załatwiona w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

Treść informacji - PDF

 

Słownik: