Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1817 ) zgodnie z art. 5a ustawy.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Jedlicze, na parterze, w sali nr 4 - Sala Posiedzeń Rady Miejskiej.

Treść informacji - PDF
Projekt Programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok - PDF
Projekt Karty oceny oferty - PDF

Słownik: