Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Przebudowa drogi w Jaszczwi

Dobiegły końca prace przy zadaniu o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1331 w m Jaszczew”. Zakres robót na odcinku 175 metrów objął m.in.: stabilizację podbudowy, ułożenie warstwy z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 103 732,05 zł.