Poniedziałek 22 października 2018
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Ogłoszenie o konkursie dla grantobiorców

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na: www.kraina-nafty.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-grantobiorcow-nr-22017g/

Słownik: