Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Jubileusz 60-lecia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

25 listopada br.  w budynku dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu, odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 60-lecia istnienia muzeum poświęconego wybitnej polskiej poetce i pisarce.  Program obchodów składał się z wystąpień okolicznościowych, koncertu Leszka Długosza, wystawy zatytułowanej 60 lat Muzeum oraz Międzynarodowej Konferencja Naukowej poświęconej poetce.

Dzisiaj możemy cieszyć się wspaniałym jubileuszem sześćdziesięciolecia. Cały ten okres składał się na olbrzymią pracę kontynuacji wartości literatury polskiej oraz nauki. Wszystko to wzmacniało poczucie patriotyzmu, nie tylko lokalnego, ale patriotyzmu w odniesieniu dla całej naszej ojczyzny – mówiła Jolanta Urbanik - Burmistrz Gminy Jedlicze, składając na ręce dyrektora gratulacje i podziękowania dla wszystkich pracowników muzeum.

Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce Marii Konopnickiej. Do najcenniejszych zbiorów należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej: Z przeszłości (1879), Z włamaniem (1892) oraz listy poetki i innych pisarzy polskich, m.in.: Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana i Oktawii Żeromskich.

Słownik: