Czwartek 21 marca 2019
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Wspólna inwestycja Gminy i Powiatu przy ulicy Sikorskiego w Jedliczu

Budowa chodnika o długości 1225 metrów przy drodze powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno była możliwa dzięki porozumieniu o wspólnym finansowym udziale zawartym między Powiatem Krośnieńskim, a Gminą Jedlicze. Zakres prac objął m.in.: odwodnienie, wykonanie murku oporowego, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni chodnika, oznakowania i odbudowę ogrodzeń.

Za realizację zadania odpowiadała firma Stan – Bruk z Krosna. Wartość inwestycji to: 861 622 zł, z czego dofinansowanie ze strony Gminy Jedlicze to kwota: 417 733 zł.

Podziękowania Starosty Jana Juszczaka:

Zadowolenia z tego faktu nie kryła Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik – na ten chodnik oczekiwaliśmy już od lat. I dzisiaj dzięki wspólnemu porozumieniu z powiatem jego budowa dobiegła końca. Jednocześnie podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację długo wyczekiwanej inwestycji. Wyraziła nadzieję, że współpraca z powiatem będzie nadal rozwijać się w dobrym kierunku i następnym zadaniem, które zostanie zrealizowane będzie kontynuacja remontu chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Brzozowej. W roku bieżącym udało nam się przygotować odcinek chodnika, który pozostaje w zarządzie Gminy Jedlicze i poszliśmy nowoczesną metodą, gdyż oprócz chodnika stworzyliśmy ścieżkę rowerową – mówiła Jolanta Urbanik. Wyraziła nadzieję, że inwestycja zostanie dokończona.

;

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, członek Zarządu Powiatu Aleksander Mercik, Radny Powiatu Piotr Waśko, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu Wenencja Żychowska oraz Roman Kopeć, inspektor nadzoru Stefan Cwynar, przedstawiciel wykonawcy firmy Stan – Bruk z Krosna Jacek Such.

W uroczystym odbiorze chodnika udział wzięli również: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Adam Niepewny, Inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Sebastian Półchłopek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Marek Pepera, za-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie -  Bogumiła Brzostek, przedstawiciele wykonawcy firmy Stan – Bruk z Krosna. 

Następnie wszyscy udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez Zarząd Osiedla Jedlicze – Borek, gdzie Radna Wenencja Żychowska podziękowała za inwestycję w imieniu mieszkańców, Radnych oraz Zarządu Osiedla.

 

Słownik: