Czwartek 20 lutego 2020
imieniny: Anety, Lehca, Leona

Nowa nawierzchnia drogi w Żarnowcu

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ewid. 823 i 841 w miejscowości Żarnowiec. Prace na odcinku o długości 152 m i szerokości 3 m objęły m.in. stabilizację cementem istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno–bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy, wykonanie przyczółków betonowych. Wartość inwestycji: 80 975,48 zł.

Stan drogi przed przebudową