Czwartek 20 lutego 2020
imieniny: Anety, Lehca, Leona

Remont chodnika w ZSP w Jedliczu

W Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu wykonano remont chodnika na drodze pomiędzy budynkiem starej szkoły, a nowej. Remont polegał na rozebraniu starej zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek betonowych. Następnie ułożono obrzeża betonowe, wykonano podbudowę z kruszywa i pospółki, następnie firma ułożyła chodnik z kostki brukowej w ilości ponad 100m 2. Koszt brutto robót zamknął się w kwocie 11.875,00 zł, wykonawcą robót była firma "MAX-BRUK" z Długiego.