Piątek 18 stycznia 2019
imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Jubileusz 90 lecia istnienia jednostki OSP Żarnowiec oraz uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

16 grudnia członkowie OSP Żarnowiec oraz zaproszeni goście świętowali Jubileusz 90-lecia istnienia jednostki oraz przekazanie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Na uroczystość obchodów Jubileuszu przybyli: ks. Dziekan dekanatu Krosno 1 Andrzej Chmura, kapelan małopolskich strażaków ks. Mł. bryg. Władysława Kulig, st. bryg. Andrzej Babiec Komendant Wojewódzki PSP, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Pan Ryszard Zagórski zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze, Pan Piotr Woźniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu, dh Tadeusz Sienawski Wice-Prezes ZOW ZOSP RP, Radna Wojewódzka Joanna Bril, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Przewodniczący Rady Powiatu dh Kazimierz Gładysz, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, jego zastępca bryg. Zbigniew Nowak, Wójt Gminy Wojaszówka dh Sławomir Stefański, Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Wice - prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Józef Tucki Pani Barbara Korzeniowska Sekretarz Gminy Jedlicze, st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Korzec, Komendant Gminny ZOM-G ZOSP RP w Jedliczu dh Rafał Janocha, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu Krystyna Marć, Jan Krajewski, Ryszard Dziura, poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Jedlicze wraz z delegacjami oraz poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Żarnowcu wraz z Dyrektorem Jackiem Janochom oraz wielu innych znamienitych gości.

Uroczystości Jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w Kościele Parafialnym w Żarnowcu pod przewodnictwem ks. Proboszcza parafii Marka Cecuły, przy koncelebrze dziekana dekanatu Krosno 1 ks. Andrzeja Chmury oraz kapelana małopolskich strażaków ks. Mł. bryg. Władysława Kuliga. Po zakończeniu mszy św. strażacy OSP Żarnowiec, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze, poczet sztandarowy Zespołu Szkół Publicznych w Żarnowcu wraz z zaproszonymi gośćmi przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Odrzykonia pod batutą dh Edwarda Cymermana przemaszerowali pod Dom Ludowy w Żarnowcu na kolejną cześć obchodów. Pod Domem Ludowym Burmistrz Jolanta Urbanik wraz z Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Andrzejem Babcem dokonali uroczystego nazwania samochodu imieniem „STAŚ” na cześć założyciela OSP w Żarnowcu, dh Stanisława Makiela. Następnie na ręce Naczelnika jednostki OSP Żarnowiec Daniela Sołtysa oraz kierowcy  Mateusza Kubackiego przekazali kluczyki, dowód rejestracyjny a na ręce Prezesa Jednostki OSP Żarnowiec – Marka Maciejowskiego akt włączenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo do podziału bojowego. Następnie Strażacy OSP oraz zaproszeni goście udali się do Sali Domu Ludowego w Żarnowcu gdzie dokonano wręczenia medali dla zasłużonych strażaków z jednostki OSP w Żarnowcu. Podziękowanie w imieniu uhonorowanych medalami złożył dh Jan Krajewski – sołtys Żarnowca. Doniosłym akcentem było odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana przez ks. mł. bryg. Władysława Kuliga dwóch zasłużonych dla pożarnictwa strażaków tj. Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Jedliczu dh Marka Maciejowskiego oraz mł. bryg. Ireneusza Długosza z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Życzenia z okazji Jubileuszu na ręce Pana Marka Maciejowskiego – Prezesa jednostki OSP Żarnowiec złożyli Radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Jonna Bril, st. bryg. Andrzej Babiec Komendant Wojewódzki PSP, dh Tadeusz Sienawski Wice-Prezes ZOW ZOSP RP, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Przewodniczący Rady Powiatu dh Kazimierz Gładysz, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, jego zastępca bryg. Zbigniew Nowak, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik wraz z Radnymi Rady Miejskiej. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości Prezes OSP Żarnowiec – Marek Maciejowski zaprosił wszystkich na wspólny obiad. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu – Marek Maciejowski, Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP w Jedliczu – Rafał Janocha oraz Burmistrz Jolanta Urbanik złożyli wszystkim przybyłym gościom życzenia świąteczne. 

Słownik: