Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Harcerze 19 DH „INVICTUS” z Jaszczwi w Pałacu Prezydenckim

Harcerze z Jaszczwi uczestniczyli w przekazaniu światełka Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Była to podniosła uroczystość  z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy oraz przedstawicieli organizacji harcerskich, objętych honorowym protektoratem Prezydenta RP.

Pan Prezydent zwrócił się do harcerzy:

„Dziękuję za ten piękny symbol światła, dobra i nadziei. Niesiecie go do różnych krajów, w różne miejsca, do instytucji publicznych. Bądźcie strażnikami tego światła tak, jak jesteście strażnikami ognia przy harcerskich watrach”

Podczas tego spotkania, harcerze mieli okazję porozmawiać z Prezydentem i Panią Prezydentową, złożyć wzajemnie życzenia i podzielić się opłatkiem. To było ogromne przeżycie dla harcerzy. Harcerze z Jaszczwi oprócz Pałacu Prezydenckiego, mieli możliwość przekazania światełka również do innych instytucji. Byli w Sejmie, gdzie Betlejemskie Światełko Pokoju otrzymał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przekazywali Światełko w MSWiA panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, a także w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Rolnictwa, w Urzędzie ds. Kombatantów. Przekazali również Światełko wraz z życzeniami Rzecznikowi Praw Dziecka, Panu Markowi Michalakowi.

Harcerze 19 Drużyny Harcerskiej z Jaszczwi wygrali konkurs na świąteczny lampion i dzięki temu jako jedna z 8 drużyn harcerskich z całej Polski reprezentowała ZHP jako Ambasadorzy Światła roznosząc Betlejemskie Światełko Pokoju do najważniejszych instytucji Państwa.

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania Światła od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Światło jest w Tobie”.

Piotr Lubaś

Słownik: