Środa 12 grudnia 2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Jednostka OSP Jaszczew została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

W dniu 15 grudnia 2017 r. Komendant Główny wydał decyzję o włączeniu 46 jednostek z terenu kraju w tym dwóch Wojskowych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W tym gronie znalazła się jednostka OSP Jaszczew z gminy Jedlicze.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy -  to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca  ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

OSP Jaszczew jest drugą jednostką z terenu Gminy Jedlicze włączoną do KSRG. Włączenie jednostki do KSRG oznacza ,że będzie ona częściej dysponowana na teren Gminy Jedlicze oraz poza jej granice do działań ratowniczo – gaśniczych, oznacza  również ,że jednostka będzie się mogła starać o środki z dotacji MSWIA przeznaczonych dla jednostek w KSRG na zakup wyposażenia lub wykonanie remontu w garażu OSP.

Reasumując włączenie jednostki OSP Jaszczew pozwoli na rozwój tej jednostki, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jedlicze.

Informacja o włączeniu znajduje się na stronie Komendy Głównej PSP w Warszawie  http://www.straz.gov.pl/ w zakładce ostatnio dodane.

Dawid Kmiecik
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

Słownik: