Piątek 18 października 2019
imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Szkolenia i doradztwo dla pracowników Gminy Jedlicze

Gmina Jedlicze złożyła w dniu 15 grudnia 2017 r. wniosek o udział w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w woj. podkarpackim”.

Projekt realizowany będzie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wytypowanych przez poszczególne Gminy pracowników jednostek samorządu terytorialnego z woj. podkarpackiego, w dziedzinie zarządzania oświatą.

W ramach projektu zostaną wdrożone w gminach programy szkoleniowo-doradcze wraz z obudową metodyczną. Ich rezultatem będzie opracowanie planu strategicznego – planu podnoszenia jakości oświaty i wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt realizowany będzie w 2018 r. i będzie trwał do końca marca 2019 r.