Sobota 11 lipca 2020
imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Przebudowa drogi w Jedliczu

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ew. 2147 w Jedliczu (boczna do ulicy Wierzbowej).

Zakres prac na odcinku o długości 155 metrów objął m.in.:

- zebranie górnej warstwy nawierzchni,
- stabilizację istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy.

Wartość inwestycji to: 100 339, 59 zł. Prace wykonała firma BOGBUD z Rymanowa