Czwartek 18 kwietnia 2019
imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

Program „Szkolny Klub Sportowy” będzie kontynuowany w 2018 roku

Tuż po feriach zimowych ruszy kolejna edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Deklarację udziału w programie zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe w naszej Gminie, to jest w Długiem, Dobieszynie, Jaszczwi, Jedliczu, Moderówce, Piotrówce, Potoku oraz Żarnowcu.

Operatorem programu, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. W okresie od 12 lutego do 22 czerwca oraz od 3 września do 14 grudnia 2018 r. dzieci i młodzież będą uczestniczyć, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w dodatkowych zajęciach sportowych, w wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu. Łącznie zostanie zrealizowanych 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy ćwiczebnej.

W tegorocznej edycji programu szkoły w Gminie Jedlicze zadeklarowały prowadzenie zajęć sportowych w formie ogólnorozwojowych gier zespołowych, dla dzieci w wieku 9-14 lat, w grupach liczących od 15 do 20 osób. W trzech szkołach naszej Gminy – w Jedliczu, w Piotrowce oraz w Żarnowcu –zainteresowanie udziałem w zajęciach było na tyle duże, że zostały utworzone dodatkowe grupy ćwiczebne. Łącznie w zajęciach uczestniczyć będzie 195 uczniów.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Część kosztów realizacji programu, w wys. 150,00 zł za każdą grupę ćwiczebną, pokrywa Gmina Jedlicze jako wkład własny, Gmina zapewnia również nieodpłatne udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego na rzecz realizacji programu.

Katarzyna Jamrozy
ZEASiP w Jedliczu