Piątek 18 stycznia 2019
imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
    w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze – treść uchwały PDF
     
  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała Nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść uchwały PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 11 stycznia 2018 r. – treść zarządzenia PDF

Słownik: