Środa 12 grudnia 2018
imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Komplet aparatów dróg oddechowych dla OSP Długie

Jednostka OSP Długie złożyła wniosek do Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników w Warszawie o dotację na zakup aparatów dróg oddechowych. Dzięki determinacji jednostka OSP Długie otrzymała dotację, co pozwoliło zakupić dwa specjalistyczne aparaty składające  się z butli stalowej, noszaka, czujnika bezruchu oraz maski. Sprzęt ten zwiększy poziom gotowości bojowej jednostki, poprzez umożliwienie wejścia do strefy zadymionej przez strażaków-ratowników. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 9 930 zł, z czego 9 500 zł pochodziło z Funduszu Składkowych Ubezpieczeń Społecznych Rolników, a 430 zł to wkład własny jednostki OSP Długie.

Dawid Kmiecik

 

Słownik: