Czwartek 20 lutego 2020
imieniny: Anety, Lehca, Leona

Wyremontowano drogę w Porębach

Zakończono prace polegające na poprawie stanu technicznego drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Poręby. Długość odcinka, na której położono nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną to 360 metrów.

Zakres prac objął m.in.: zebranie wierzchniej warstwy, wykonanie stabilizacji, ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowu.

Koszt inwestycji wyniósł: 219 917, 36 zł.

Stan drogi przed inwestycją