Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Równać Szanse 2018

Burmistrz Gminy Jedlicze  zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Gminy Jedlicze (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) do wzięcia udziału w Konkursie Grantowym ogłoszonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności!

Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości do 40.000 zł na projekty trwające do 15 miesięcy (okres od 1 lipca 2018 r do 30 listopad 2019 r.

Projekty kierowane są do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat. W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl w zakładce OGŁASZAMY OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY RS 2018. (tam znajdą Państwo stosowne dokumenty: zasady konkursu, wzór formularza i instrukcję)

Słownik: