Niedziela 24 czerwca 2018
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno. 

Treść informacji - PDF

Słownik: