Wtorek 19 lutego 2019
imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Jako w niebie tak i w Komańczy - premiera filmu w Jedliczu

Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia jest doskonale znany naszemu pokoleniu, a jeszcze mocniej naszym rodzicom i dziadkom, bowiem oni w apogeum swego życia musieli trwać w trudnych czasach, gdy władze PRL usiłowały budować rzeczywistość na fałszywych założeniach komunizmu i dyktaturze. Choć środki masowego przekazu nie były wówczas aż tak rozwinięte jak dziś, a te dostępne podlegały totalnej cenzurze, każdy wiedział, że naród ma oparcie w swoim Prymasie, wielkim  mężu stanu, który dał narodowi nie tylko nadzieję, ale i oręż do walki dobra ze złem, to jest: modlitwę, jedność i odwagę by trwać w prawdzie - wartości ponadczasowe, aktualne i dziś.

Za swoją odwagę zapłacił wysoką cenę – ponad trzy lata internowania: od 25 września 1953 r. do 26 października 1956 r. Ostatni rok odosobnienia spędził już ciężko schorowany i wycieńczony komunistycznymi represjami, w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Ten właśnie okres zainspirował Bogdana Miszczaka do zrealizowania, w hołdzie wielkiemu Polakowi, filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy”, który mieszkańcy naszej gminy mogli obejrzeć 26 stycznia w wypełnionej po brzegi sali Orlen Południe w Jedliczu. Podczas projekcji wyczuwalna była atmosfera skupienia, zadumy i wzruszenia. Wiele osób zapewne już wcześniej było w Komańczy, a jeśli ktoś nie był, to po obejrzeniu filmu na pewno zechce tam pojechać.            

Gospodarzami tego wyjątkowego wydarzenia byli: producent filmu Bogdan Miszczak, Prezes Orlen Południe Jerzy Brniak oraz Burmistrz Jolanta Urbanik.
Fabularyzowany dokument to trudne wyzwanie, wymagające znacznych środków na realizację. Ideę upamiętnienia tak znamienitej postaci wsparło wiele instytucji i samorządów, w tym trzy powiaty: rzeszowski, brzozowski i jasielski oraz ponad dwadzieścia miast i gmin, w tym Gmina Jedlicze.

Gratulując twórcy filmu Burmistrz Jolanta Urbanik powiedziała - Mam ogromną satysfakcję i dziękuję za to, że Gmina Jedlicze ma cząstkę udziału w tak wspaniałym projekcie, poprzez partycypację finansową, ale przede wszystkim poprzez udział w jego realizacji przyjaciół, którzy zostali zaproszeni do wspólnej pracy.

Dla wielu osób, niespodzianką może być fakt, że w tak profesjonalnej produkcji obok znamienitych aktorów jak Jerzy Trela - w roli ojca Stefana Wyszyńskiego, Marek Kalita - w roli Prymasa, czy Aleksandra Popławska, na ekranie wystąpili mieszkańcy naszej Gminy: Pani Stanisława Raus z Dobieszyna, Marcelina Munia i Mateusz Krawczyk z Jedlicza. Realizatorem dźwięku jest Paweł Ginalski z Dobieszyna, zaś Monika Stefan z Jedlicza przygotowała filmowy make-up. Asystentami planu były Dorota Szarek oraz Ilona Miszczak-Krawczyk, logistyką zaś zajmował się Robert Munia również z Jedlicza.

Pierwszy pokaz filmu miał miejsce w Parlamencie Europejskim, gdzie dzieło zachwyciło widzów. Podczas jedlickiej premiery Bogdan Miszczak za finansową pomoc, która przyczyniła się do powstania filmu złożył szczególne podziękowania także Zarządowi Orlen Południe, Januszowi Ficowi - Prezesowi Zarządu MPGK w Krośnie, Dariuszowi Sobierajowi – Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Słownik: