Wtorek 19 lutego 2019
imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

LIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W czwartek 8 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze, na której Rada Miejska w Jedliczu jednogłośnie przyjęła projekty uchwał w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finasowaniu zadań oświatowych,

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2019 na świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Jedliczu,

- przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

- zmieniająca Uchwałę Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

- zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 r.,

- rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Poręby.

Słownik: