Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

Oleje przepracowane – szansa czy problem?

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt: „Oleje przepracowane – szansa czy problem?”. Projekt ten był realizowany w Szkole Podstawowej w Jedliczu we współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych S.A. - Jedlicze, które wspiera ekologiczne przedsięwzięcia szkół. W związku z tym podjęto wiele działań, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna.

Celem projektu było poznanie zagrożeń i korzyści związanych z procesami zbiórki olejów odpadowych, ich regeneracji i utylizacji oraz uświadomienie wpływu substancji ropopochodnych na ekosystemy.

W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczennice klasy 3b gimnazjum, których głównym tematem były oleje przepracowane – ich otrzymywanie, właściwości oraz sposoby utylizacji.
Zagadnienia związane z: pochodzeniem, wydobywaniem i przeróbką ropy naftowej; wpływem substancji ropopochodnych na ekosystemy omawiane były podczas zajęć chemii, na których wykorzystano innowacyjne metody gier dydaktycznych rozwijających myślenie przyczynowo – skutkowe uczniów.

Uczniowie kl. 3 gimnazjum opracowali także materiały na gazetkę ścienną „Oleje przepracowane – szansa czy problem?”

Na podsumowanie projektu zostały przeprowadzone 2 konkursy:

  1. Konkurs wiedzy „Ropa naftowa. Oleje przepracowane.” obejmujący zagadnienia realizowane podczas warsztatów. Przystąpiło do niego 30 uczniów klas III gimnazjum. Uczestnicy w ciągu 20 minut rozwiązywali test składający się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego.
  2. Konkurs plastyczny „Ropa naftowa i produkty jej przeróbki oraz ich wpływ na ekosystemy.” 

Warsztaty i konkursy opracowała i przeprowadziła: mgr Mirosława Świdrak.

SP w Jedliczu