Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

XXXV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

1 marca br. w sali Domu Ludowego w Długiem odbyły się XXXV Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej poprzedziły kwalifikacje szkolne, w których wyłoniono blisko 40 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik przywitała wszystkich uczestników, życząc powodzenia w turnieju oraz podkreślając jak ważne zadania na rzecz ochrony ludności realizują Ochotnicze Straże Pożarne.

Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza to test pisemny składający się z 25 pytań. W drugiej części eliminacji finaliści wyznaczeni z poszczególnych grup udzielali odpowiedzi ustnych.

Komisja eliminacji  pracująca w składzie: st. kpt. Piotr Szydło – przewodniczący, dh Józef Tucki – sekretarz, mł. kpt. Marcin Lorenc -  członek komisji wyłoniła zwycięzców turnieju. Wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów dokonał Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak.

Wyniki turnieju:

Szkoły podstawowe:

  1. Klaudiusz Orzechowski – SP Dobieszyn
  2. Julia Maciejowska- SP Długie
  3. Kinga Korzec- SP Moderówka

Szkoły gimnazjalne:

  1. Kacper Soliński- SP Potok
  2. Jakub Korzeniowski- SP Jedlicze
  3. Bartosz Korzeniowski- SP Piotrówka

Szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Przemysław Sysoł- LO Jedlicze
  2. Zuzanna Belczyk – LO Jedlicze
  3. Jakub Krówka- LO Jedlicze

Dyplom dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Rafał Kuczek ze Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.

 

    

    

   

   

   

   

Słownik: