Środa 26 czerwca 2019
imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Moderówce

Otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moderówce  miało miejsce 5 kwietnia br. W uroczystości wzięła udział społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz Gminy Jedlicze, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Powiatu Krośnieńskiego, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu, duchowni Parafii w Szebniach, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy w Jedliczu zaangażowani w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia, sympatycy oraz sąsiedzi szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez Burmistrza Gminy Jedlicze Jolantę Urbanik, Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Woźniaka, Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gałuszkę oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moderówce Renatę Niepokój. Następnie odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby w Moderówce powstała tak piękna sala gimnastyczna. „Otrzymujemy prezent, na który pokolenia naszej szkoły czekały 112 lat” – podkreśliła dyrektor.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. Prałat Wacław Rybka wraz z Proboszczem Parafii w Szebniach ks. Henrykiem Magudą oraz ks. Wikarym Piotrem Nowakiewiczem.

„To wspaniała uroczystość otwarcia sali gimnastycznej, która będzie służyć młodzieży oraz całej społeczności Moderówki” - mówiła Burmistrz Jolanta Urbanik. Następnie przekazała dodatkowy prezent przygotowany na tą specjalną okazję w postaci bramek do gry w piłkę ręczną. 

Burmistrz podziękowała Radnym Rady Miejskiej w Jedliczu za poparcie działań związanych z realizacją inwestycji oraz pracownikom zaangażowanym w budowę obiektu. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do Sekretarza Gminy Pani Barbary Korzeniowskiej, która wspierała ją w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia począwszy od etapu przygotowania dokumentacji projektowej na początku 2016 roku, aplikowania o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych, po zwieńczenie sukcesem całego zadania. 

 

W imieniu społeczności szkolnej podziękowania dla Pani Burmistrz oraz Rady Miejskiej wraz z pięknymi kwiatami złożyli przedstawiciele młodzieży. Również, w imieniu własnym oraz mieszkańców, podziękowania za wspaniałą inwestycję na ręce Pani Burmistrz wraz z bukietem czerwonych róż przekazał Radny Krzysztof Gałuszka. 

Nie obyło się bez niespodzianek, a mianowicie sportowych upominków, które wręczyli zaproszeni goście, tj. Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak wraz z Radnymi Powiatu - Piotrem Waśko i Piotrem Brilem oraz właściciele Zakładu Produkcyjno-Usługowego Clip i Clip 2 Pan Jacek Bochenek oraz Wojciech Bochenek. Doniosłym dopełnieniem uroczystości był list gratulacyjny skierowany na ręce Pani Burmistrz od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, który w jego imieniu odczytała Radna Sejmiku Joanna Bril. 

Otwarcie nowej sali gimnastycznej to wielka radość i satysfakcja dla mieszkańców, nauczycieli, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, które nie ukrywały swego entuzjazmu. Wspaniała atmosfera towarzyszyła także części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły w Moderówce pod pieczą nauczycieli: Pani Renaty Majsiak, Katarzyny Antonik i Tomasza Gajdy.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu” zrealizowany został przez Gminę Jedlicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 6 – Spójność przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 – Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 – Szkolnictwo ogólne.

- Całkowita wartość Projektu wynosi 1.700.987,44 zł.
- Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 1.255.996,30 zł.
- Kwota dofinansowania to 969.252,31 zł

 

 

Słownik: