Środa 20 marca 2019
imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Ruszyła III edycja Rządowego Programu KLUB w ramach rozwijania sportu

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Sportu i Turystyki  naboru wniosków o dofinansowanie w ramach III edycji Rządowego Programu KLUB uprzejmie informuję kluby sportowe z terenu Gminy Jedlicze (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych, o możliwości wzięcia udziału w Programie.

Termin składania wniosków upływa 8 maja 2018r.

Kwota dofinansowania wynosi:

•     10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych

•     15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 10% całości kosztów zadania mogą stanowić środki własne lub środki pochodzące z innych źródeł. Udział własny może być pokryty
np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych.          

Główne cele:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci młodzieży;
  • Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
  • Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne
    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.                 

Zadania objęte dofinansowaniem:

  • Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe.
  • Organizacja obozów sportowych i / lub zakup sprzętu sportowego.   

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2251, Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2018-roku-pro.html

Ponadto informacje na temat możliwości i zasad realizacji przedsięwzięć w ramach tego naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedliczu, w Referacie ds. Społecznych, pokój nr 2.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Jolanta Urbanik

Słownik: