Czwartek 23 maja 2019
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja

Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja rozpoczęły się koncelebrowaną mszą świętą w kościele parafialnym w Jedliczu. Wyjątkową oprawę muzyczną przygotowała młodzież ze scholi GOK w Jedliczu, rozwijającej się pod opieką Pana Jana Radonia. Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe kotyliony z barwami narodowymi, które przypinali m.in. druhny i druhowie z młodzieżowej drużyny OSP Męcinka. Następnie wśród biało – czerwonych flag powiewających nad ulicami, mieszkańcy wraz z naszymi władzami samorządowymi w asyście pocztów sztandarowych i delegacji przeszli w patriotycznym pochodzie pod tablicę poświęconą twórcom  pierwszej konstytucji w Europie.

Konstytucja 3-Maja to dzieło osobowości największego formatu, wieńczące wieloletnie starania naprawy ustrojowej państwa i wzmocnienia Rzeczpospolitej. To symbol hartu ducha i mądrości narodu. W obecnym szczególnym dla wszystkich Polaków roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, my mieszkańcy ziemi jedlickiej możemy się szczycić kolejnym jubileuszem: 250 – lecia potwierdzenia w roku 1768 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nadania praw miejskich Jedliczu  – powiedziała Burmistrz Jolanta Urbanik w okolicznościowym przemówieniu.
Jesteśmy dziś razem, by podkreślić, że jesteśmy Polakami, że pamiętamy o poświęceniu pokoleń, które musiały walczyć o wolność, budować nasz kraj od podstaw i tworzyć  jego siłę – dodała, dziękując wszystkim osobom za uczestnictwo w uroczystościach oraz wspaniały gest patriotyzmu. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod pamiątkową tablicą przy budynku Urzędu Gminy.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie uroczystości oraz uczestnictwo składamy:
- kapłanom jedlickiej parafii wraz z ks. proboszczem Stanisławem Turoniem za uroczystą patriotyczną mszę świętą,
- Radnym Rady Miejskiej oraz Radnym powiatu krośnieńskiego,
- Komendantowi Komisariatu Policji w Jedliczu
- pocztom sztandarowym jednostek OSP, delegacji Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Jedliczu oraz delegacjom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince, Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chlebnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Moderówce,
-  pocztowi sztandarowemu Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr Zygmunta Tokarskiego przy Rafinerii Nafty ,,Jedlicze” S.A.,
- pocztom sztandarowym szkół, delegacjom dzieci i młodzieży oraz nauczycielom i dyrektorom: Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Szkoły Podstawowej w Jedliczu ze sztandarem Armii Krajowej oraz sztandarem z okresu międzywojennego, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwi, Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, Szkoły Podstawowej w Potoku, Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Piotrówce,
- 18 Gromadadzie Zuchowej z Jaszczwi,
- sołtysom i przedstawicielom zarządów osiedli oraz rad sołeckich,
- przedstawicielom instytucji działających w naszej gminie, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Jedliczu oraz innych organizacji społecznych,
-  delegacjom Prawa i Sprawiedliwość oraz Zarządu Polskiego  Stronnictwa Ludowego
- licznie przybyłym  mieszkańcom.

Słownik: