Czwartek 23 maja 2019
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Uroczystość gminnych obchodów Dnia Strażaka. Jednostka OSP Jaszczew włączona do KSRG

„Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.”

4 maja br w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyły się uroczyste Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z włączenie jednostki OSP Jaszczew do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zebranych gości przybyłych na tę wyjątkową chwilę, przywitał Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Jedliczu dh Marek Maciejowski. Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi i odegrania hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Obecni na uroczystości byli m.in. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak, Prezes Zarządu Odziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie Jan Kilar, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski, Radny Powiatu Krośnieńskiego Piotr Waśko i Piotr Bril, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak wraz z Radnymi.

Uroczystego wręczenia aktu włączenia jednostki OSP Jaszczew do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, podpisanego 15 grudnia 2017 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, dokonali Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak wraz z Burmistrz Gminy Jedlicze Jolantą Urbanik i Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie Janem Kilarem. Akt ten zwiększa działalność i dyspozycyjność Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi poza granice Gminy Jedlicze, a także daje możliwość starania się o środki pieniężne z dotacji pochodzących z MSWIA na zakup wyposażenia oraz prac remontowych jednostki.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Woźniakiem złożyła wyrazy wdzięczności za codzienne realizowanie zadań, zaangażowanie i poświęcenie w ochronę życia i mienia oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego. „Bycie strażakiem to zadanie trudne i odpowiedzialne, wymagające odwagi i hartu ducha. Należy o tym przypominać by etos strażaka był zawsze otaczany najwyższym szacunkiem. Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy charakter i jest jednocześnie spełnieniem marzeń, które istniało od lat. Dziś świętujemy wielki sukces, który udało się osiągnąć ciężką pracą strażaków OSP w Jaszczwi, ale także wsparciem druhów i druhen z pozostałych jednostek.” – mówiła Burmistrz Gminy wręczając pamiątkowy grawerton i składając gratulacje na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszczwi dh Tomasza Nawrockiego. Symboliczne grawertony przekazali także:  Emerytowany Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. w stanie spoczynku dh Krzysztof Korzec i Starosta Krośnieński Jan Juszczak.

Następnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Józef Tucki przedstawił sylwetki zasłużonych działaczy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, którzy  uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, otrzymali medale.

Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Andrzej Szopa - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Elżbieta Leszczyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem

Zofia Kędzierska – Instruktor plastyki GOK Jedlicze

Zenon Wiśniowski- Sędzia zawodów sportowych

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Jolanta Urbanik- Burmistrz Gminy Jedlicze

Piotr Woźniak- Przewodniczący Rady Miejskiej

Renata Kosiek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobieszynie

Adam Jasłowski- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jedliczu

Marek Wojdyła- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobieszynie

Za wspieranie i aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu wyróżniło dyplomem uznania:

Ryszarda Zagórskiego – Zastępca Burmistrza

Barbarę Korzeniowską - Sekretarz Gminy

Zygmunta Jerzyka- Zastępca Dyrektora GOK Jedlicze

Marka Świdraka- Dyrektor Zespołu Ekonimiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

Wojciecha Florczaka- Dyrektor GOSiR Jedlicze

Dawida Kmiecika- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jedliczu

Za aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz osobisty udział w popularyzacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” wyróżniono:

Iwonę Pytel- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu

Mariusza Kielara- Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

Jolantę Smarzowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedliczu

Stanisława Stręka- Dykretor Szkoły Podstawowej w Piotrówce

Tomasza Fortunę- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaszczwi

Andrzeja Dziugana- Szkoła Podstawowa w Potoku

Renatę Niepokój- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce

Agnieszkę Okulska-Urban – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Moderówce

Krystynę Buczyńską- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobieszynie

Gabrielę Strzelczyk- Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Długiem

Dyplom uznania za zaangażowanie w rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz osobisty udział wpopularyzacji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Strażacki trud” otrzymała Mariola Twaróg Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Po zakończeniu części oficjalnej, wyjątkową chwilę uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Potoku oraz  Szkółki Wokalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

„Włączenie do KSRG OSP Jaszczew wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a także deklaracją gotowości do niesienia pomocy w każdej sytuacji.”- podkreślił tę podniosłą chwilę Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczwi jest dwudziestą jednostką z terenu powiatu krośnieńskiego, która została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a drugą na terenie gminy Jedlicze.

Słownik: