Środa 13 listopada 2019
imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Finał Programu Antynikotynowego „Bieg po zdrowie”

Profilaktyka palenia tytoniu jest integralnym komponentem działań edukacyjno-wychowawczych szkoły. W związku z tym 104 uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Jedliczu zrealizowało  Program Antytytoniowy „Bieg po zdrowie" opracowany przez specjalistów Głównego Inspektoratu Sanitarnego we współpracy z ekspertami.

Celem przedsięwzięcia jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz  zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów, wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań w sposób asertywny.

Zajęcia programowe wychowawcy zrealizowali przy pomocy zróżnicowanych metod aktywizujących, a także otrzymanych zeszytów ćwiczeń wzbogaconych kolorowymi ilustracjami, tak aby optymalnie stymulować kreatywność i aktywność małych odbiorców. Podczas zajęć uczniowie pracowali zarówno indywidualnie jak i w grupach, dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów, tworzyli plakaty- antyreklamy papierosów oraz komiksy    z udziałem bohaterów programu.  Zdobytą wiedzę i umiejętności dzieci będą mogły stosować w życiu codziennym.

Z całą pewnością program skutecznie przedstawił palenie w oczach dzieci w sposób krytyczny, jako zjawisko niepożądane i nieakceptowalne.

SP Jedlicze