Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Rządowy program " Dobry Start"

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości: 300,00 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o ustalenie prawa do programu " Dobry Start" – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia, będzie można składać wnioski w GOPS drogą papierową. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Realizację programu "Dobry Start" będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu ul. Rynek 5. Wnioski o przyznanie świadczenia będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r.

W miesiącu sierpniu 2018 r. wydłużone zostaną godziny pracy Ośrodka i wnioski przyjmowane będą w godz od 7.00 do 17.00.

Wnioski o ustalenie prawa do świaczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego również będą przyjnowane od 1lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2018 r. drogą papierową.

Szczegółowych informacji dot. programu można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w Jedliczu. Tel.13 44 84 754, 13 44 84 755.

Słownik: