Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Rządowy program „Aktywna Tablica” – edycja 2018

W dniu 15 maja br., decyzją Wojewody Podkarpackiego pozyskaliśmy dla dwóch szkół w Gminie Jedlicze wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu „Aktywna tablica”. Są to: Szkoła Podstawowa w Długiem oraz Szkoła Filialna w Podniebylu, organizacyjnie podporządkowana Szkole Podstawowej w Piotrówce.

Celem Programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach Programu można zakupić do szkół tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe.

Łączna kwota dofinansowania dla obu szkół wyniesie 18.320,00 zł, a całkowita wartość zadania z uwzględnieniem wymaganego wkładu własnego Gminy (20% kosztów realizacji zadania) wyniesie 22.900,00 zł.

W ubiegłorocznej edycji Programu uczestniczyło siedem szkół podstawowych z naszej Gminy, które otrzymały dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 96.600,00 zł.

Słownik: