Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Program integracji Romów w Szkole Podstawowej w Moderówce

Szkoła Podstawowa w Moderówce już czwarty rok uczestniczy w realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce”. Jest to wieloletni, realizowany od 2014 roku rządowy program, którego celem jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce, poprzez działania m. in. w dziedzinie edukacji, takie jak: wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej, organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego w szkołach, pomoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne oraz ubezpieczanie uczniów, a także nagradzanie uczniów romskich o najwyższej frekwencji dofinansowaniem udziału w zorganizowanym wypoczynku letnim.

Łączna kwota dotacji otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Moderówce w latach 2015-2017 na realizację Programu wyniosła 7.625,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadań w ramach Programu Szkoła Podstawowa w Moderówce otrzymała kolejną dotację, w łącznej kwocie 4.687,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona w części (1.500,00 zł) na zorganizowanie w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 imprezy integracyjnej oraz na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów z klas 0-III. Pozostała część otrzymanej dotacji pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zorganizowanie dodatkowych godzin zajęć indywidualnych z uczniem romskim, rozwijającym umiejętności mówienia i pisania w języku polskim.