Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

W bieżącym roku nasza Gmina uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo- doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół– jako strategicznego dokumentu– planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

Uczestnictwo przedstawicieli naszej Gminy w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.

Więcej informacji na stronie: www.frdl.rzeszow.plwww.ore.edu.pl