Poniedziałek 18 lutego 2019
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w wypoczynku letnim, finansowanym przez Gminę Jedlicze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2018 r. 

Miejsce i termin kolonii:

- Kąty Rybackie – od 23 czerwca do 4 lipca 2018 r.

- Grzybowo – od 7 sierpnia do 19 sierpnia 2018 r.

Do  udziału w kolonii zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku szkolnym od 8 do 17 lat, z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją, niepełnych, wielodzietnych lub ubogich (z rodzin korzystających z pomocy GOPS-u w Jedliczu). Pierwszeństwo mają dzieci, które w ubiegłym roku nie korzystały z takiej formy wypoczynku. Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na kolonię jest zamieszkanie na terenie Gminy Jedlicze.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać do: 15.06.2018 r. (Kąty Rybackie), 15.07.2018 r. (Grzybowo) w Urzędzie Gminy w Jedliczu (pokój nr 3). Szczegółowe informacje dostępne pod nr. tel. 13 44 847 20.